MastefaldMastefald fra Esbjerg mod Fredericia


Jylland blev delt midt over


Vi klippede de livsfarlige tråde over, der blev arbejdet i panik


En gang i det forrige århundrede blev Jylland delt i to. På en højspændingsledning væltede alle masterne og trådene var pludselig nede i jord højde på en strækning fra Esbjerg til Kolding. Dermed var Jylland delt i to. Det var derefter ikke muligt at krydse ledningerne, altså at køre mellem det sydlige og nordlige område af landet. Det virkede som en bom der spærrede for alt trafik mellem landsdelene. Trådene hang langt nede fra en halv meter til et par meter over jorden og alle stier, veje, jernbaner. De lå nede på alle ledninger 10 kV, lavspændingsledninger, telefonledninger, elektriske hegn.


John Rasmussens oplevelse af mastefaldet

Mit arbejde var på Skærbækværkets linjeafdeling

Jeg der var en ung ingeniør på det tidspunkt, og oplevede mastefaldet på nært hold. Vores linjemester Svend Richard Pedersen og jeg var ude på en 60/10 kV transformerstation i Revsing halvvejs mellem Esbjerg og Skærbæk ved Fredericia. Vi stod uden for manøvrehuset og snakkede om vedligeholdelsen af nogle 60 kV anlægsdele.


Pludselig hører vi at en 10 kV afbryder inde i manøvre huset koble, en 10 kV ledning bliver afbrudt. Det er ikke lydløst, når disse store gamle 10 kV afbrydere træder i funktion. Tænder eller som her slukker for strømmen til et geografisk område med en hel del el forbrugere. Lidt efter bliver der endnu en 10 kV ledning afbrudt. Vi gik ind i manøvre huset hvor alle alarmklokker var gået i gang, hvad pokker skete der. Vi bliver betænkelige, og ringer til Skærbækværkets net kontrol for at høre hvad det er der foregår. Her høre vi at der er en 150 kV knækmast ovre ved Esbjerg der er væltet. Linjemesteren Svend Pedersen siger til mig, kan du se hvad der nu sker. Masterne er tilsyneladende begyndt at vælte som et korthus, og nu vælter ledningen langsomt ned over 10 kV ledningerne. Derfor kobler afbryderne disse ledninger ud her. Ganske rigtig nu koblede endnu en afbryder en 10 kV ledning ud.


Da knækmasten væltede blev trådene lidt længere til begge sider, det kunne den nærmeste bærebast ikke tåle, så den lagde sig langsomt ned mod jorden. Derved blev trådene mod den næste mast lidt slappere og så lagde den sig også langsomt ned, og sådan fortsatte det mast efter mast fra Esbjerg mod Skærbæk. Når trådene blev slappe og kom ned mod jorden, så ramte de alt hvad der krydsede under ledningen. Dermed også de forskellige 10 kV og lavspændings ledninger der krydsede under 150 kV ledningen. I første omgang tænkte vi kun på vore anlægsdele, men når ledningerne lagde sig ned mod jorden, så blev alt den krydsede ledningerne på masterne jo spæret. Det var markerne veje og jernbanerne, ja alt blev spæret af trådene.


Linjemesteren Svend Petersen og jeg så på hinanden, hvad gør vi. Vi havde et hold ledningsmontører ude i Kolding lige i nærheden af den ledning som vi kunne se for os vilde vælte stille og rolig mast efter mast. Vi kaldte over radioen på lednings montørerne og bad dem gøre sig klar med den store traktor med et 20 tons spil og nogle kileklemmer et par maste før Væltningen af masterne når de store veje ved Kolding. Når så trådene nærmede sig jorden så skulle de slå en kineklemme i trådene og så stramme til så de efterfølgende master ikke væltede. Det lykkedes så vejene og hovedvejen ved Kolding blev ikke spærret af lavt hængende ledninger. Men hvad var det dog vi havde forlangt vore montører til. Efter hånden som masterne væltede, så lagde vore ledninger sig stille og rolig ned på alt hvad den krydsede under vejs fra Esbjerg til Kolding. Det være sig lavspændingsledninger, 10 og 60 kV ledninger. Det kunne jo være livsfarligt at komme i berøring med vore ledninger. Uh ha, det er ikke til at tænke på hvad der kunne være sket.


Nu begyndte der at komme meldinger ind til Skærbækværket om at trafikken var stoppet på de veje ledningen krydsede. Der var bl.a. et udrykningskøretøj ved en af vejene hvor trådene hang en meter over vejbanen så de ikke kunne komme forbi. Vi fik fat i nogle boltsakse og så kørte vi ud til alle vejene og klippede trådene over så trafikken kunne komme i gang igen. Vi arbejde i panik, så vi glemte at tænke os ordentlig om endnu en gang. Vi havde jo ingen anelse om hvad trådene var i berøring med. Der kunne jo være andre el ledninger som vore ledninger lå ned over, hvilke kunne gøre det livsfarligt at røre ved de tråde vi gik og klippede over. Nå men heldigvis var der ingen af os der kom til skade.


John Rasmussen