Min Slægtsforskning

Det er Vognsen slægten fra Hæstrups våbenskjold.

JJens Pedersen (Vognsen) født omkring 1390 er det ældstkendte medlem af Vognslægten af Hæstrupgård.

Det er Rotfeld slægtens våbenskjold.

Inge N.N. Rotfeld født 1184 er det ældstkendte medlem af Rotfeldslægten som jeg har fundet.

Det er Vognsen slægten af Hørbygårds våbenskjold.

Thomas Thordsen født omkring 1390 er det ældstkendte medlem af slægten Vognsen af Hørbygård.

Jeg har arbejdet intenst med  slægtsforskning siden 1980.


Her ses tre af min kone Ingrids aners våbenskjold.

https://oneweb.one.com/api/v1/johnrasmussen.dk/webspace/onewebmedia/VOGNH%C3%98FL%20lille.jpg?etag=%22W%2F%22%20%22ba47-52f6574d%22